Фільтр 0

Гарантуем якасць

Мы гарантуем, што ўся прадукцыя кампаніі “Onduline” мае высокую якасць!

Мы ўвесь час аптымізуем нашы тэхналагічныя працэсы для гарантавання якасці нашай прадукцыі. Мы робім гэта шляхам укаранення перадавых метадаў на ўсіх сваіх устаноўках і ва ўсіх працэсах, а таксама праз забеспячэнне кантролю якасці шляхам тэсціравання ўсіх нашых сістэм і матэрыялаў. Дзякуючы гэтаму нашы заводы адпавядаюць найстражэйшым стандартам вытворчасці і аховы навакольнага асяроддзя ў прамысловасці (вытворчасці сертыфікаваныя паводле стандартаў ISO 9001 і 14000). На ўсіх заводах працуюць лабараторыі, аснашчаныя самым сучасным абсталяваннем. На ўсіх заводах кампаніі “Onduline” ужываюцца аднолькавыя міжнародныя стандарты. Лабараторыі выкарыстоўваюць адны і тыя ж сертыфікаваныя прылады і тэхналогіі. Кантроль якасці можна падзяліць на некалькі этапаў. Першы пачынаецца з праверкі сыравіны, якая паступае на фабрыку. У прыватнасці, бітум тэсціруецца на глыбіню пранікнення іголкі, іншыя кампаненты — на вільготнасць. Візуальна кантралюецца ступень забруджанасці і адначасова выдаляюцца “чужародныя” элементы, калі такія выяўляюцца. Другі этап адбываецца ў момант вытворчасці лістоў — аперацыйны кантроль на вытворчай лініі, які дазваляе нам своечасова зрабіць карэкцыйныя захады, каб параметры працэсу не выйшлі за межы зададзеных рамак. Выкананне гэтых параметраў дае на выхадзе высакаякасны прадукт. Да такіх параметраў належаць, напрыклад, канцэнтрацыя папяровай масы, якая падаецца на мокры стол, утрыманне сухога рэчыва ў кардонным палатне на ўваходзе ў сушыльню, тэмпература прамочвання і іншыя. Заключны кантроль ажыццяўляе аддзел якасці. У яго ўваходзяць:

  • візуальны кантроль: ліст мусіць быць пазбаўлены механічных пашкоджанняў і дэфектаў афарбоўкі паверхні, мець разборлівую маркіроўку;
  • кантроль масы ліста: ён не павінен быць лягчэйшы або цяжэйшы за масу, вызначаную ў спецыфікацыі;
  • кантроль геаметрычных памераў ліста, якія мусяць адпавядаць спецыфікацыі;
  • кантроль механічных і фізічных уласцівасцей ліста — сілы праціскання, ступені абсорбцыі вады;
  • кантроль хімічнага складу ліста — працэнтных суадносін хімічных і механічных валокнаў цэлюлозы, працэнта ўтрымання попелу, масы пігменту і смалы ў лісце, працэнта насычэння бітумам.

Усе даныя кантролю афармляюцца ў выглядзе запісаў і затым архівуюцца. Толькі пасля праходжання ўсіх гэтых працэдур і пры атрыманні станоўчых вынікаў прадукцыя ідзе на продаж.

Апрача таго, мы рэгулярна прыцягваем да вывучэння якасці прадукцыі экспертаў дзяржаўных лабараторый для правядзення бесстаронняга незалежнага даследавання.

Нацыянальная сістэма сертыфікацыі

Болей за то, усе матэрыялы Onduline сертыфікаваны ў Беларусі у Сістэме Нацыянальнай Сертыфікацыі, што пацверджана адпаведнымі дакументамі. Ведайце, што пры продажы тавараў (ў месцы продажу матэрыялу — у нашых дылераў) прадавец ва ўстаноўленым парадку павінен азнаёміць пакупніка па яго патрабаванню з дакументамі, якія сведчаць якасць і бяспеку тавараў, альбо звесткамі аб дакументах, якія сведчаць якасць і бяспеку тавараў.

Парадак азнаямлення і пацверджання ў месцах продажу якасці тавару

Парадак азнаямлення і пацверджання ў месцах продажу якасці тавару прыведзены ў пастанове Мінгандлю, Мінсельгасхарча, Міністэрства аховы здароўя, Дзяржстандарту № 28/35/38/27.

Выпіска з пастановы (на мове арыгіналу):

1.1.  Субъекты торговли, субъекты общественного питания подтверждают качество и безопасность товаров при их продаже в розничных торговых объектах, объектах общественного питания, на торговых местах:
1.1.1. для товаров, подлежащих обязательной сертификации, наличие сертификата соответствия, выданного в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, либо сертификата соответствия, выданного по единой форме, установленной Комиссией таможенного союза, подтверждается одним из следующих способов:
подлинником сертификата соответствия;
копией сертификата соответствия, выполненной на защищенном бланке строгой отчетности, заверенной выдавшим сертификат органом по сертификации;
ксерокопией сертификата соответствия, заверенной печатью и подписью руководителя юридического лица или индивидуальным предпринимателем, являющимися поставщиками товаров;
наличием на товаре и (или) на его потребительской таре маркировки знаком соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь с указанием в документах, подтверждающих приобретение (поступление) товара, и (или) удостоверениях качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, и (или) технических паспортах, и (или) инструкциях по эксплуатации, и (или) иной сопроводительной документации на партию продукции или прилагаемой к каждой единице товара регистрационного номера сертификата соответствия, срока его действия, наименования и адреса органа по сертификации, выдавшего сертификат, если эти сведения не указаны на товаре или на его потребительской таре;
указанием в сопроводительных документах, подтверждающих приобретение (поступление) товаров, и (или) удостоверениях качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, и (или) технических паспортах, и (или) инструкциях по эксплуатации, и (или) иной сопроводительной документации на партию продукции или прилагаемой к каждой единице товара по каждому наименованию товара регистрационного номера сертификата соответствия, срока его действия, наименования и адреса органа по сертификации, выдавшего сертификат, если эти сведения не указаны на товаре или его потребительской таре;
1.1.2. для товаров, подлежащих декларированию соответствия, наличие декларации о соответствии, принятой в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, либо декларации о соответствии, оформленной по единой форме, установленной Комиссией таможенного союза, подтверждается одним из следующих способов:
подлинником декларации о соответствии;
ксерокопией декларации о соответствии, заверенной печатью и подписью руководителя юридического лица или индивидуальным предпринимателем, являющимися поставщиками товаров;
указанием в сопроводительных документах, подтверждающих приобретение (поступление) товаров, и (или) удостоверениях качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, и (или) технических паспортах, и (или) инструкциях по эксплуатации, и (или) иной сопроводительной документации на партию продукции или прилагаемой к каждой единице товара по каждому наименованию товара регистрационного номера декларации о соответствии, даты ее регистрации, наименования и адреса юридического лица или индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии;
наличием на товаре и (или) его потребительской таре маркировки с указанием регистрационного номера декларации о соответствии, даты ее регистрации, наименования и адреса юридического лица или индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут подтверждать качество и безопасность товаров, подлежащих декларированию соответствия, в соответствии с подпунктом 1.1.1 настоящего пункта при условии проведения в установленном порядке сертификации таких товаров;
1.1.2-1. для товаров, безопасность которых подтверждается свидетельством о государственной регистрации, выданным по единой форме, установленной Комиссией таможенного союза (Евразийской экономической комиссией), его наличие подтверждается одним из следующих способов:
оригиналом свидетельства о государственной регистрации;
копией свидетельства о государственной регистрации, заверенной выдавшим его органом или получателем указанного документа;
выпиской из Реестра свидетельств о государственной регистрации на товары, подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза (далее - Реестр свидетельств о государственной регистрации), с указанием реквизитов документа, подтверждающего безопасность продукции (товаров), наименований продукции (товаров), изготовителя, получателя и органа, выдавшего свидетельство о государственной регистрации;
электронной формой свидетельства о государственной регистрации, заверенной электронной цифровой подписью;
сведениями электронной базы данных Реестра свидетельств о государственной регистрации на специализированном поисковом сервере сайта таможенного союза в сети Интернет;
указанием в документах, подтверждающих приобретение (поступление) товаров, и (или) иной сопроводительной документации номера и даты выдачи свидетельства о государственной регистрации (при наличии сведений в Реестре свидетельств о государственной регистрации или национальных реестрах свидетельств о государственной регистрации органов государств - членов Таможенного союза, ответственных за ведение этих реестров (далее - национальные реестры Сторон);
наличием на товаре и (или) его потребительской таре номера и даты выдачи свидетельства о государственной регистрации (при наличии сведений в Реестре свидетельств о государственной регистрации или национальных реестрах Сторон).
До 1 января 2012 г. на территории Республики Беларусь при отсутствии свидетельства о государственной регистрации, выданного по единой форме, установленной Комиссией таможенного союза, безопасность товаров может подтверждаться способами, предусмотренными подпунктами 1.1.3 и 1.1.4 пункта 1 настоящего постановления;
1.1.3. для товаров, включенных в раздел II Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299 "О применении санитарных мер в Таможенном союзе" (далее - раздел II Единого перечня товаров), на которые имеется удостоверение о государственной гигиенической регистрации, его наличие может подтверждаться одним из следующих способов:
подлинником удостоверения о государственной гигиенической регистрации;
копией удостоверения о государственной гигиенической регистрации, оформленной на защищенном бланке строгой отчетности;
указанием в сопроводительных документах, подтверждающих приобретение (поступление) товаров, и (или) удостоверениях качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, и (или) технических паспортах, и (или) инструкциях по эксплуатации, и (или) иной сопроводительной документации на партию продукции или прилагаемой к каждой единице товара по каждому наименованию товара регистрационного номера удостоверения о государственной гигиенической регистрации и срока его действия, а также наименования, адреса и телефона юридического лица или индивидуального предпринимателя - держателя удостоверения или оформленной в установленном порядке копии;
наличием на товаре и (или) его потребительской таре маркировки номером его государственной гигиенической регистрации с указанием в документах, подтверждающих приобретение (поступление) товаров, и (или) удостоверениях качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, и (или) технических паспортах, и (или) инструкциях по эксплуатации, и (или) иной сопроводительной документации на партию продукции или прилагаемой к каждой единице товара по каждому наименованию регистрационного номера удостоверения о государственной гигиенической регистрации и срока его действия;
1.1.4. для товаров, подлежащих государственной санитарно-гигиенической экспертизе, наличие санитарно-гигиенического заключения подтверждается одним из следующих способов:
подлинником санитарно-гигиенического заключения;
копией санитарно-гигиенического заключения, заверенной печатью органа, его выдавшего;
указанием в сопроводительных документах, подтверждающих приобретение (поступление) товаров, и (или) удостоверениях качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, и (или) технических паспортах, и (или) инструкциях по эксплуатации, и (или) иной сопроводительной документации на партию продукции или прилагаемой к каждой единице товара по каждому наименованию товара регистрационного номера санитарно-гигиенического заключения и срока его действия, а также наименования, адреса и телефона юридического лица или индивидуального предпринимателя - держателя санитарно-гигиенического заключения или оформленной в установленном порядке копии;
наличием на товаре и (или) его потребительской таре маркировки номером санитарно-гигиенического заключения с указанием в документах, подтверждающих приобретение (поступление) товаров, и (или) удостоверениях качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, и (или) технических паспортах, и (или) инструкциях по эксплуатации, и (или) иной сопроводительной документации на партию продукции или прилагаемой к каждой единице товара по каждому наименованию регистрационного номера санитарно-гигиенического заключения и срока его действия;
1.1.5. для товаров, относящихся к продовольственному сырью и пищевым продуктам, наличие удостоверения качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов подтверждается одним из следующих способов:
подлинником удостоверения качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, выданного производителем;
копией удостоверения качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, заверенной печатью юридического лица или индивидуальным предпринимателем, являющимися поставщиками товаров;
указанием в сопроводительных документах, подтверждающих приобретение (поступление) товаров, и (или) иной сопроводительной документации на партию продукции или прилагаемой к каждой единице товара по каждому наименованию товара регистрационного номера, даты выдачи удостоверения, адреса и телефона юридического лица или индивидуального предпринимателя - держателя удостоверения.
Требования данного подпункта не распространяются на продовольственное сырье и пищевые продукты, подтверждение качества и безопасности которых производителем осуществляется другими способами, установленными техническими нормативными правовыми актами.
Качество и безопасность каждой партии продовольственного сырья и пищевых продуктов иностранного производства, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия и государственной регистрации, дополнительно подтверждаются подлинником документа импортера о качестве и безопасности или копией такого документа, заверенной печатью и подписью ответственного работника юридического лица или индивидуальным предпринимателем, являющимися поставщиками товаров, или указанием в сопроводительных документах, подтверждающих приобретение (поступление) товаров, и (или) иной сопроводительной документации на партию продукции или прилагаемой к каждой единице товара по каждому наименованию товара регистрационного номера, даты выдачи документа импортера о качестве и безопасности, адреса и телефона юридического лица или индивидуального предпринимателя - держателя такого документа, оформленной в установленном порядке копии.
При продаже готовых пищевых продуктов, содержащих на потребительской таре (упаковке), выполненной изготовителем в технологическом процессе производства, предусмотренные техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь сведения о качестве и безопасности, наличие удостоверений качества и безопасности пищевых продуктов субъектам торговли, субъектам общественного питания (кроме изготовителей) не требуется;
1.1.6. для товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), наличие ветеринарных документов подтверждается одним из следующих способов:
подлинниками ветеринарных документов;
копиями ветеринарных документов, заверенными в установленном порядке уполномоченными органами в области ветеринарии в месте назначения товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), в случае дробления партии товаров;
1.2. подлинники (копии) сертификатов соответствия, выполненные в соответствии с установленным порядком, полученные от конкретного поставщика с первой поставкой товара из партии (от объема серийного производства), на которую распространяются указанные сертификаты соответствия, распространяются на последующие поставки товаров из указанной партии (от объема серийного производства) и используются субъектами торговли, субъектами общественного питания многократно для подтверждения безопасности и качества этих товаров;
1.3. исключен;
1.4. наличие документов о качестве и безопасности товаров при их продаже в розничных торговых объектах, объектах общественного питания, на торговых местах, принадлежащих субъекту торговли, субъекту общественного питания, может подтверждаться одним из следующих способов:
копиями документов о качестве и безопасности товаров, заверенными подписью уполномоченного работника и печатью субъекта торговли, субъекта общественного питания, если субъектом торговли, субъектом общественного питания является юридическое лицо, или подписью индивидуального предпринимателя и печатью при ее наличии, если субъектом торговли, субъектом общественного питания является индивидуальный предприниматель;
указанием в сопроводительных документах, подтверждающих поступление товаров в розничный торговый объект, объект общественного питания, на торговое место, принадлежащие субъекту торговли, субъекту общественного питания, регистрационного номера сертификата соответствия или декларации о соответствии в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, даты регистрации и прекращения действия (срока действия) этих документов с предоставлением возможности потребителю по его просьбе удостовериться в наличии информации об этих документах в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.
Для товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), наличие ветеринарных документов подтверждается одним из способов, указанных в подпункте 1.1.6 настоящего пункта;
1.5. в объектах общественного питания вместо документов, указанных в подпунктах 1.1.1 - 1.1.6 настоящего пункта, может применяться товарный чек, выданный в магазине при приобретении за наличный расчет товаров. Наименование товара, его количество, дата приобретения должны быть указаны в товарном чеке, выданном в установленном порядке;
1.6. субъекты торговли, субъекты общественного питания подтверждают качество и безопасность товаров, на которые распространяются технические регламенты Таможенного союза, при их реализации в розничных торговых объектах и на торговых местах одним из следующих способов:
подлинниками сертификатов соответствия или деклараций о соответствии или их копиями, заверенными поставщиками товаров субъектам торговли, субъектам общественного питания либо субъектами торговли, субъектами общественного питания, выпускающими товары в обращение в Республике Беларусь;
указанием в сопроводительных документах, подтверждающих приобретение (поступление) товаров, регистрационных номеров сертификатов соответствия или деклараций о соответствии в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, дат регистрации и прекращения действия (сроков действия) этих документов с предоставлением возможности потребителю по его просьбе удостовериться в наличии информации об этих документах в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии;
подлинниками сертификатов соответствия или деклараций о соответствии единой формы Таможенного союза или их копиями на товары, включенные в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов, в течение периода, определенного решением о принятии технического регламента Таможенного союза;
способами, указанными в подпункте 1.1 настоящего пункта, - в течение периода, определенного решением о принятии технического регламента Таможенного союза, а способами, указанными в подпункте 1.1.2-1 настоящего пункта, - и по истечении периода, определенного решением о принятии технического регламента Таможенного союза.
Для товаров, указанных в абзаце первом части первой настоящего подпункта и подлежащих ветеринарному контролю (надзору), наличие ветеринарных документов подтверждается одним из способов, указанных в подпункте 1.1.6 настоящего пункта, в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь и международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза;
1.7. до 1 января 2016 г.:
1.7.1. индивидуальные предприниматели - плательщики единого налога кроме способов, указанных в подпункте 1.6 настоящего пункта, могут также подтверждать соответствие товаров легкой промышленности, приобретенных до 1 июля 2014 г. и внесенных в опись остатков товаров с отметкой налогового органа, при их реализации в розничных торговых объектах и на торговых местах на рынках требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" одним из следующих способов:
национальными сертификатами соответствия (декларациями о соответствии) государств - членов Таможенного союза или их копиями;
наличием на товарах и (или) их потребительской таре единого знака обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
наличием на товарах и (или) их потребительской таре национальных знаков соответствия государств - членов Таможенного союза;
указанием в сопроводительных документах, подтверждающих приобретение товаров, регистрационного номера сертификата соответствия (декларации о соответствии), срока его действия, наименования и адреса органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия (зарегистрировавшего декларацию о соответствии);
наличием информации из Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Таможенного союза о сертификате соответствия (декларации о соответствии) на такие же товары тех же изготовителей;
1.7.2. индивидуальные предприниматели - плательщики единого налога в случае отсутствия у них на товары, указанные в подпункте 1.7.1 настоящего пункта, документов, информации или маркировки товаров легкой промышленности и (или) их потребительской тары знаками соответствия или единым знаком обращения на рынке государств - членов Таможенного союза, перечисленных в подпунктах 1.6 и 1.7.1 настоящего пункта (далее - документы или сведения), должны довести до потребителя информацию об отсутствии на товар документов или сведений путем размещения такой информации в доступном для покупателя месте и на товаре (товарном ярлыке, потребительской таре, иным способом), а также при реализации товара выдать ему документ, содержащий:
наименование товара, его модель, артикул, размер и (или) другие признаки товара, наименование изготовителя, цену;
информацию об отсутствии документа или сведений, подтверждающих соответствие требованиям технического регламента;
обязательства продавца об обмене товара или расторжении договора купли-продажи при установлении несоответствия товара требованиям технического регламента Таможенного союза.
Указанный документ подписывается индивидуальным предпринимателем - плательщиком единого налога с указанием его фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется), учетного номера налогоплательщика и даты продажи.

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 24 мая 2007 г. N 8/16499